کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is ثریا قزل ایاغ  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۶
صدیقه هاشمی نسب و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, بررسی جنبه‌ های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان, ش كتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ٤٣٤ ص., ۱۳۶۶.
بی‌بی سید اسحاق‌زاده و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, فرهنگ شرح حال نویسندگان، بازنویسان، شاعران و مصوران ادبیات کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۶, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشكده‌ علوم تربیتی, تهران, ص ۱۶۰ ص, ۱۳۶۶.
۱۳۶۳
والتر شرف, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودکان. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٥]–٢١٦, ۱۳۶۳.
میراکلیس، میخائیل, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٩]-٢٢١, ۱۳۶۳.
ویرجینیا هاویلند, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٧]–٢١٨, ۱۳۶۳.
توران میرهادی (خمارلو) و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : تصاویر در افسانه ها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢٢٢]-٢٢٦, ۱۳۶۳.
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٣]–٢١٤, ۱۳۶۳.
پادندروف، ایلا و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٩٠]–٩٧, ۱۳۶۳.
۱۳۶۲
فاطمه مرتضایی فرد و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ سال بین سالهای ۱۳۵۵-۱۳۶۰, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۶۲.
۱۳۶۰
فریده شهابلو و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, چکیده مقالات ادبیات کودکان و نوجوانان بفارسی ده ساله ۱۳۴۷-۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۴ص., ۱۳۶۰.
۱۳۵۸
جعفر صارم صفاری و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, سیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۵۲ ص., ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
دانشجوی کتابداری, ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍رغ‌ س‍رخ‌ پ‍ا ک‍وت‍اه‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۰ص‌, ۱۳۵۶.