کاربرگه

Found 269 results
فیلترها: پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۹
عباس یمینی شریف, روز مادر. کیهان بچه ها, ص ٢, ۱۳۳۹.
عباس یمینی شریف, عید. کیهان بچه ها, ص ٣, ۱۳۳۹.
عباس یمینی شریف, گاو مهربان. کیهان بچه ها, ص ٩، ٢٨-٣٠, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمد علی علمی و سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ٣٨ص, ۱۳۳۷.
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمدعلی علمی، سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ۳۸ص, ۱۳۳۷.
عباس یمینی شریف, کثیف. تهران مصور کوچولوها, ص ١١, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
وزارت فرهنگ. دبیرخانه شورایعالی فرهنگ, اجازه تأسیس دبستان دخترانه روش نو. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, باشگاه تربیتی روش نو برای بچه ها. [روش نو], [تهران], ص ص ١٨, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, ببر غمگین. کیهان بچه ها, ص ٣-٤، ٦, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, بید. سپیده فردا, ص [١٢٠], ۱۳۳۶.
رابرت مایکل بلنتاین, جزیره مرجان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٦٧ ص, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, چند خاطره از کودکی, کتابی که در گذشته یک کودک هفتساله ایرانی میخوانده است ". سپیده فردا, ص [٣٥]-٣٨, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, خر چموش. تهران مصور کوچولوها, ص ٩, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, خواب خوش. تهران مصور کوچولوها, ص ٨, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, داستان برای خردسالان : چکار کنم تا همه دوستم داشته باشند. سپیده فردا, ص [٤٤]-٤٦, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, سنگ نپران. تهران مصور کوچولوها, ص ٨, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, سیزده بدر. کیهان بچه ها, صص [۲۸-۲۹], ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, فی فی و پیشی. کیهان بچه ها, ص [٢٤-٢٥], ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, کودکان چه نوع کتاب‌ هائی را دوست دارند ؟. سپیده فردا, ص ٣٩-٤٣, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, گل سرخ و شکوفه. کیهان بچه ها, ص ٨, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, من بابا را خیلی دوست دارم. تهران مصور کوچولوها, ص ٤, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, من دخترم. تهران مصور کوچولوها, ص ٨, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, نی نی کوچولو. تهران مصور کوچولوها, ص ٩, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, وزوز مگس. تهران مصور کوچولوها, ص ٨, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
عباس یمینی شریف, پول کار نکرده. کیهان بچه ها, ص ٢٣-٢٦, ۱۳۳۵.
تقدیرنامه جایزه سلطنتی. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۵.
عباس یمینی شریف, خرچنگ پیر. کیهان بچه ها, ص ٢٤-[٢٦], ۱۳۳۵.
مصطفی مصباح زاده, بدیعی, جعفر, و یمینی شریف, عباس, کیهان بچه‌ها, هفتگی ج. موسسه كیهان, تهران, ۱۳۳۵.
عباس یمینی شریف, نسیم اسفند. کیهان بچه ها, ص [۲۳], ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
محمود مهران, اجازه تأسیس دبستان پسرانه روش نو, ش وزیر فرهنگ. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
رئیس اداره کل انطباعات و انتشارات وزارت فرهنگ, ب‍ازی‌ ب‍ا ال‍ف‍ب‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, باغبان و ریشه کن. دانش آموز, ص [٢]-٤, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, ترس از مجسمه. دانش آموز, ص [٣٠]-٣٢, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, در جستجوی بهترین آفریده خدا. دانش آموز, ص [١١]-١٥, ۱۳۳۳.
۱۳۳۱
عباس یمینی شریف, بهترین بخشش. شیر و خورشید سرخ ایران, صص ۷-۸, ۱۳۳۱.
۱۳۳۰
عباس یمینی شریف, عاقبت فراری از میهن. دانش آموز, ص ١١-١٢, ۱۳۳۰.
۱۳۲۹
عباس یمینی شریف, از حرف تا عمل. دانش آموز, ص ٢٥-٢٨, ۱۳۲۹.
عباس یمینی شریف, بگو و نگو. دانش آموز, ص ١١, ۱۳۲۹.
۱۳۲۸
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا شعرهای کودکان. بی نا, بی جا, ص ٨٠ ص, ۱۳۲۸.
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. [چاپخانه دانشگاه], تهران, ص ١٧ص, ۱۳۲۸.