داستان عروسک

عنوانداستان عروسک
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۰۷۴ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

پدیدآورندگان همکاروالی زاده, اسماعیل
عنوان فرعیبرای سال اول دبستان
ناشرمحمدعلی علمی، سازمان چاپ کیهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه۳۸ص
اندازه۱۷*۲۴س.م
پدیدآورندگان

تالیف اسمعیل والی زاده و عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, اسمعیل والی زاده, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۱۰ریال

عنوان کوتاهکتاب تمرین؛۱
متن کامل

آموزش واژه ها و جمله های ساده به کودکان دوره ابتدایی برای ایجاد مهارت خواندن.short url link | Men's Footwear