اجازه تأسیس دبستان دخترانه روش نو

عنواناجازه تأسیس دبستان دخترانه روش نو
گونهسند
فرستندهوزارت فرهنگ. دبیرخانه شورایعالی فرهنگ,
گیرندهیمینی شریف, عباس
محل نگهداریآرشیو خانواده یمینی شریف
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

۱۰ آذر ۱۳۳۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١ص
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعاجازه نامه ها, سند, مدرسه دخترانه, مدرسه روش نو, مدرسه غیردولتی, منابع نوشتاری, وزارت فرهنگ. دبیرخانه شورایعالی فرهنگ
متن کامل

تصویب تاسیس دبستان دخترانه ی روش نو در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۳۶ از وزارت فرهنگ.Nike Sneakers Store | Men's Footwear