گربه های شیپور زن

عنوانگربه های شیپور زن
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤١٤ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشر[چاپخانه دانشگاه]
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۸
تعداد صفحه١٧ص
اندازه٥⁄٢٠*١٤س.م.
پدیدآورندگان

اثر عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ خانه دانشگاه, کتاب, منظومه داستانی
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۷ ریال

متن کامل

پیرزن فقیر با کمک همسایه ها روزگار می گذراند. روزی پیرزن، شاه موشان را می گیرد. شاه موشان قول می دهد اگر پیرزن او را رها کند برای همیشه آذوقه اش را تامین می کند. با آزادی شاه موشان، همه ی موش ها موظف می شوند برای پیرزن آذوقه فراهم می کنند. موش ها به خانه و مغازه ی مردم شهر هجوم می برند. از آن روز به بعد در خانه ی پیرزن همه جور نعمتی پیدا می شود. اما مردم شهر از دست موش ها آسایش ندارند. گربه ها هم دیگر موش ها را نمی بینند تا شکار کنند. اخلاق پیرزن هم تغییر کرده است و غذاهای همسایه ها را قبول نمی کند. وقتی یکی از گربه ها متوجه می شود که همه ی موش ها در خانه پیرزن هستند، گربه های دیگر را نیز خبر می کند. آن ها پس از دوبار حمله به خانه ی پیرزن وارد می شوند و موش ها را می گیرند. پیرزن نیز از وحشت جان می سپارد.