سنگ نپران

عنوانسنگ نپران
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرتهران مصور کوچولوها
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

٤ آبان ١٣٣٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعتهران مصور کوچولوها, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری خطاب به کودکان و هشدار به آن ها درباره ی سنگ پرانی در کوچه و خیابان. spy offers | Sneakers