آواز فرشتگان یا شعرهای کودکان

عنوانآواز فرشتگان یا شعرهای کودکان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٣٢ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۲۸
تعداد صفحه٨٠ ص
اندازه١٧*١٢ س.م.
پدیدآورندگان

عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, الفباآموز, بی نا, کتاب, مجموعه ها, منظومه علمی -آموزشی, نقد و بررسی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

١٥ ریال

نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٢٨
متن کامل

مجموعه ی ۵۶ ترانه، شامل: ایران؛ روزک دل افروز؛ سماور جوش؛ و.... به پیوست کودک‏ نامه که الفبا را با شعر آموزش می‏دهد و نقدی از احمد بهمنیار به کتاب.Best Sneakers | NIKE RUNNING SALE