روز مادر

عنوانروز مادر
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

یکشنبه ٤ دی ١٣٣٩

شماره

س ٥ ش ٢٠٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
موضوععباس یمینی شریف, کیهان بچه ها, مقاله, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان کودک درباره ی مادرش و آرزوهایی که مادر برای او دارد و اشاره به روز مادر.Nike air jordan Sneakers | Nike SB