باشگاه تربیتی روش نو برای بچه ها

عنوانباشگاه تربیتی روش نو برای بچه ها
گونهگزارش و جزوه
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

مکان انتشار[تهران]
ناشر[روش نو]
سال انتشار۱۳۳۶
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحهص ١٨
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعباشگاه تربیتی روش نو, باشگاه کودکان, گزارش و جزوه, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش بازدید دکتر مهران وزیر فرهنگ از بخش های مختلف باشگاه و شرح مختصری از فعالیت های باشگاه تربیتی روش نو.Nike shoes | Air Jordan Sneakers