من دخترم

عنوانمن دخترم
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرتهران مصور کوچولوها
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

٤ آبان ١٣٣٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
موضوعتهران مصور کوچولوها, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان یک دختر که ویژگی های خود را بازگو می کند. short url link | Nike, adidas, Converse & More