داستان عروسک

عنوانداستان عروسک
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٧٤ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

پدیدآورندگان همکاروالی زاده, اسماعیل
عنوان فرعیبرای سال اول دبستان
ناشرمحمد علی علمی و سازمان چاپ کیهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه٣٨ص
اندازه١٧*٢٤س.م.
پدیدآورندگان

تالیف اسمعیل والی زاده و عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, اسمعیل والی زاده, کتاب, کتاب‌ کمک درسی, كتاب‌ كمك درسی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای تمرین؛ ١
متن کامل

آموزش واژگان و جمله های ساده به کودکان دبستانی برای پرورش مهارت آن ها در خواندن.