کاربرگه

Found 84 results
فیلترها: کلیدواژه is حمایت کودکان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۲
حسن غفوری, ح‍ق‍وق‌ ‌اطف‍‍ال‌ ب‍ز‌ه‍ک‍‍ار. ح‍ق‍وق‌ ‌ام‍روز, ص ٤٩- ٥٢, ۱۳۴۲.
۱۳۳۲
اخبار جهان: برای نجات کودکان در سراسر جهان چه می کنند. حمایت کودکان, ص ۵۴-۵۵, ۱۳۳۲.
برادران شکارچی. حمایت کودکان, ص ۴۳-۴۶, ۱۳۳۲.
حقایق و ارقام، داستان دردناکی را حکایت می کنند. حمایت کودکان, ص ۲۹-۳۴, ۱۳۳۲.
داستان مصور: سرگذشت پرویز و پروین و فندق با پیشی. حمایت کودکان, ص ۴۷, ۱۳۳۲.
در یک مستعمره فرانسوی - مردم و کودکان چه حالی دارند. حمایت کودکان, ص ۳۹-۴۰, ۱۳۳۲.
بابک، منوچهر, زندگی کودکان اصفهان. حمایت کودکان, ص ١٧-٢٤, ۱۳۳۲.
زندگی کودکان در جمهوری توده ای لهستان. حمایت کودکان, ص ۲۵-۲۸, ۱۳۳۲.
شورای ملی جمعیت ایرانی حمایت کودکان, پیام به نویسندگان به کلیه علاقمندان و حامیان کودکان ". حمایت کودکان, ص ۳۵-۳۶, ۱۳۳۲.
کنگره ملل در راه صلح. حمایت کودکان, ص ۳-۹, ۱۳۳۲.
شورای ملی جمعیت ایرانی حمایت از کودکان, ‌ه‍م‌ م‍ی‍‍ه‍ن‍‍ان‌ ‌ع‍زی‍ز. ح‍م‍‍ای‍ت‌ک‍ودک‍‍ان, ص ١-٢, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
اخبار. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌, ص ٣٥- ٣٦, ۱۳۳۱.
اخبار. حمایت کودکان, ص ۳۵-۳۶, ۱۳۳۱.
اخبار بین المللی مربوط به کودک. حمایت کودکان, ص ۳۵, ۱۳۳۱.
اخبار جمعیت ایرانی حمایت کودکان. حمایت کودکان, ص ۳۵, ۱۳۳۱.
از آینده خود دفاع کنیم. حمایت کودکان, ص ۴-۸, ۱۳۳۱.
الماس و برادرانش. حمایت کودکان, ص ۳۷, ۱۳۳۱.
‌اول‌ ژوئ‍ن‌ روز‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان, ص ۳۸-۴۰, ۱۳۳۱.
اول ژوئن روز بین المللی کودکان در ایران. حمایت کودکان, ص ۲۸-۴۰, ۱۳۳۱.
بیانیه جمعیت ایرانی حمایت کودکان به مناسبت اول ژوئن روز بین المللی کودکان. حمایت کودکان, ص ۱-۳, ۱۳۳۱.
پیام: مردان و زنان همه دنیا، مردان و زنان با اراده. حمایت کودکان, ص ۱۳-۱۶, ۱۳۳۱.
والنتینا سپرانتوا, تئاتر کودکان. حمایت کودکان, ص ۲۱-۲۶, ۱۳۳۱.
جمعیت ایرانی حمایت از کودکان: پرسش نامه از آموزگاران و دبیران درباره آموزش و پرورش کودکان. حمایت کودکان, ص ۳۳-۳۴, ۱۳۳۱.
جمعیت ایرانی حمایت کودکان به ضروری ترین احتیاجات کودکان ایرانی جواب می گوید. حمایت کودکان, ص ۱-۳, ۱۳۳۱.
جمعیت ایرانی حمایت کودکان، پرسش نامه از پزشکان درباره وضع کودکان بیمار. حمایت کودکان, ص ۳۱-۳۲, ۱۳۳۱.
چگونگی بهداشت و طرز زندگی اهالی جنوب شهر تهران. حمایت کودکان, ص ۲۳-۲۴, ۱۳۳۱.
چگونگی پذیرش شاگردان در دبیرستانها و دبستانها. حمایت کودکان, ص [۱۹]-۲۰, ۱۳۳۱.
چه باید به کودکان آموخت. حمایت کودکان, ص ۱۷-۲۱, ۱۳۳۱.
در ر‌اه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ف‍ر‌ان‍س‌ م‍ل‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان, ص ١-٣, ۱۳۳۱.
در راه تشکیل کنفرانس ملی حمایت کودکان. حمایت کودکان, ص ۱-۳, ۱۳۳۱.
دکتر ابوالقاسم شه مهری به سؤالات ما جواب می دهند, توضیحاتی در مورد پاسخ دکتر شه مهری به پرسشنامه جمعیت ایران حمایت کودکان ". حمایت کودکان, ص ۶-۸, ۱۳۳۱.
مائودون و مجله دفاع صلح, دو قصه از مائودون نویسنده بزرگ چین, ۱. بازیچه های لعنتی ۲. یک تب بی سابقه ". حمایت کودکان, ص ۳۲-۳۴, ۱۳۳۱.
زندگی کودکان: صحنه های تازه به تازه. حمایت کودکان, ص ۱۰-۱۱, ۱۳۳۱.
زندگی کودکان یونانی. حمایت کودکان, ص ۲۱-۲۴, ۱۳۳۱.
سخنرانی و پیام آیت الله برقعی در کنفرانس بین المللی حمایت کودکان. حمایت کودکان, ص ۳-۵, ۱۳۳۱.
عید. حمایت کودکان, ص ۱۴, ۱۳۳۱.
ا. ن., عید نوروز یا بلای کودکان ما. حمایت کودکان, ص ۱۲-۱۳, ۱۳۳۱.
ق‍ص‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌, ص ٢٩- ٣٣, ۱۳۳۱.
قابل توجه پدران و مادران. حمایت کودکان, ص ۴۲, ۱۳۳۱.
قصه برای کودکان. حمایت کودکان, ص ۲۹-۳۱, ۱۳۳۱.