‌اول‌ ژوئ‍ن‌ روز‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌

عنوان‌اول‌ ژوئ‍ن‌ روز‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌
گونهمقاله
ناشرح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

ت‍ی‍ر ١٣٣١

شماره

س‌۱ ش‌ ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۰
موضوعجمعیت ایرانی حمایت کودکان, حمایت کودکان, روز جهانی کودک, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

گزارشی از برگزاری روز جهانی کودک در تهران و شهرستان ها از سوی جمعیت ایرانی حمایت کودکان و کمیته صلح لاله زار و سخنرانی فضل الله مهتدی (صبحی)، عضو این جمعیت، در رادیو و کودکستان پروین درباره ی این روز.Nike Sneakers | Nike Shoes