اخبار جمعیت ایرانی حمایت کودکان

عنواناخبار جمعیت ایرانی حمایت کودکان
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۱۰و۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۵
موضوعجمعیت ایرانی حمایت کودکان, حمایت کودکان, کار کودکان, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبرهایی درباره ی چاپ پرسشنامه هایی برای آموزگاران و پزشکان از سوی جمعیت حمایت کودکان، موفقیت مادران جوادیه در گرفتن مدرسه ی ۱۶ کلاسه از وزارت فرهنگ برای فرزندانشان و تلاش های کمیسیون کار جمعیت حمایت از کودکان برای رفع دشواری های کار کودکان .Sportswear Design | Nike