ق‍ص‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌

عنوانق‍ص‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌
گونهمقاله
ناشرح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان‌
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

ن‍وروز ١٣٣١

شماره

س‌۱ ش‌ ٤، ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٩- ٣٣
موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, حمایت کودکان, قصه گو, قصه گویی, مقاله
متن کامل

تاثیر قصه و قصه گویی بر کودکان، روش های قصه گویی و انتخاب منابعی که می توان بر پایه ی آن ها به قصه گویی پرداخت، به همراه قصه ی بهار از ادبیات عامیانه درباره ی نوروز.Running sport media | Nike Air Max 270