برادران شکارچی

عنوانبرادران شکارچی
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۲

شماره

س۳ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۴۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه ها, حمایت کودکان, مقاله
متن کامل

چند برادر برای شکار به جنگل می روند. برادر بزرگتر که جلوتر از همه راه افتاده است با شیر، گرگ و خرس رو به رو می شود، ولی آنها را نمی کشد. آنها هم یکی از بچه های خود را به او می دهند. بعد برادرها همگی با طلسم پیرزن جادوگر به کنده های درخت تبدیل می شوند. سرانجام برادرها پیرزن را از بین می برند و جادو را باطل می کنند .Best jordan Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify