کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه های استعاری - تمثیلی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
علی قائمی امیری, باران, داستانی برای کودکان و نوجوانان. شفق, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
طهمورث حسن پور, شهر دوستی. گلشائی, تهرا, ص (۱۲)ص, نوشته شده.
منوچهر سلیمی, عمو گرما و بابا سرما, و قصه‏ى مسافرت به دور دنيا. گوتنبرگ‌, تهران‌, ص ٢٤ ص, نوشته شده.
علی قائمی امیری, گوزن پندگو و شهر بیماران. نصر, ق, ص ۶۲ص, نوشته شده.
قدسی قاضی نور, ماهی بعدی. شبگیر, بی جا, ص ٢٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
تاتیانا ماکارووا, م‍ورچ‍ه‌ ش‍ج‍اع‌. بی نا, س‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ، سيمين‏دخت‌, ص ۲۲ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
داریوش عباداللهی واحد, چرتدان و خورتدان. نوبل, تبريز, ص ۱۹ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
محمدرحیم اخوت, این پایین خبرى نیس!. نقش جهان, اصفها, ص ۱١ ص, ۱۳۵۴.
قدسی قاضی نور, هشتمین پرنده. بامداد, تهرا, ص ۱٣ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
نادر ابراهیمی, بزى که گم شد. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, نخودى و حاکم. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
ناظم حکمت ران, ابر دلباخته, (قصه كودكان). كتاب نمونه, تهران, ص ۳۴ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
محمود اعتماد زاده, شهر خدا. پيام، آگاه, تهران‌, ص ٧٩ ص, ۱۳۴۹.