ماهی بعدی

عنوانماهی بعدی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٣٤ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرشبگیر
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٦ص
اندازه٥/٢١*١٩ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی قدسی قاضی نور

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه هاى نو, شبگیر, قدسی قاضی نور, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

ماهی قرمز کوچولو به همان جویباری می‌رود که ماهی سیاه کوچولو از آنجا آمده است. او می‌خواهد دیگر ماهی ها را نیز به دریا بیآورد. اما بعضی از آن ها حرف های او را باور ندارند و به او حمله می‌کنند. فقط چند تا از دوستان ماهی سیاه کوچولو با ماهی قرمز به دریا می‌روند. همین که به دریا می‌رسند، ماهی قرمز به سوی جویباری دیگر رهسپار می‌شود تا ماهی های آن جویبار را نیز به دریا بیآورد. دوستان ماهی سیاه کوچولو از ماهی پیر می‌پرسند اگر در راه برای او اتفاقی پیش بیاید چه کسی ماهی ها را به دریا می‏آورد. ماهی پیر می‌گوید که ماهی بعدی وظیفه ی او را انجام خواهد داد.Sports brands | NIKE RUNNING SALE