ابر دلباخته

عنوانابر دلباخته
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٥ک
پدیدآورندگانحکمت ران, ناظم
تاریخ تولد - وفات

١٩٠۱-١٩٦٣

پدیدآورندگان همکارفرنود, غلامحسین, کاتبى, علی
عنوان فرعی(قصه كودكان)
عنوان دیگر

عنوان اصلي: [Sevdali Bulut]

ناشركتاب نمونه
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۳۴ص
اندازه٥/٢١*۱۴ س.م
پدیدآورندگان

ناظم حکمت؛ ترجمه ى غلامحسين فرنود، على کاتبى

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های ترکیه, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه های نو, على کاتبى, غلامحسین فرنود, غلامحسين فرنود, کتاب, ناظم حکمت, ناظم حکمت ران
گروه سنی(ج)
بهاء

١٢ريال

نوبت چاپچاپ دوم ۱۳۵۱
متن کامل

درویش در نى خود مى‌نوازد و از سوراخ نى او نخست بدى (سیفى سیاهه) و سپس خوبى (دخترى زیبا به نام عایشه) بیرون مى‌آیند. عایشه باغى زیبا دارد که سیفى سیاهه مى‌خواهد آن را از او بگیرد. نبرد میان آن دو آغاز مى‌شود. در یک سو سیفى سیاهه به همراه خار و باد هستند و در سوى دیگر، ابر دلباخته، عایشه و کبوتر سفید که به دفاع از عایشه به میدان آمده اند. ابر، دلباخته باران است و دشمنان را نابود مى‌کند و هنگامى که عایشه در ماتم مرگ ابر نشسته است، با تابش آفتاب، دوباره ابر پدیدار مى‌شود.Nike footwear | THE SNEAKER BULLETIN