شهر دوستی

عنوانشهر دوستی
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۴۶۸ک
پدیدآورندگانپور, طهمورث حسن
ناشرگلشائی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۱۲)ص
اندازه۱۹*۲۱
پدیدآورندگان

نوشته طهمورث حسن پور

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه های نو, طهمورث حسن پور, کتاب, گلشایی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۲۰ریال

متن کامل

در جنگل بزرگ جانوران به خوشی در کنار هم زندگی می‌کردند. روزی بچه خرس و بچه خرگوش گم شدند. خرگوش سیاه به آنها گفت که بچه ها اسیر گرگ‌ها شده اند. اما حجانوران باور نکردند. دزدیدن بچه ها ادامه یافت تا اینکه روزی بچه آهویی به جنگل آمد و گفت گرگ ها بچه ها را دزدیده اند. جانوران از خرگوش سیاه معذرت خواستند و همگی با هم به گرگ ها حمله کردند و آنها را از بین بردند.Nike shoes | Nike Air Max 270