شهر خدا

عنوانشهر خدا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٦١ک
پدیدآورندگاناعتماد زاده, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٣-١٣٨٥

پدیدآورندگان همکاراعتمادزاده, محمود
ناشرپيام، آگاه
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه٧٩ ص
اندازه٣/٢١*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

م. ا. به آذين

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه های نو, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, م. ا. به آذين, مجموعه ها, محمود اعتماد زاده
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٤٠ ريال

عنوان کوتاهآگاه؛۲
متن کامل

مجموعه ى ۶ داستان، شامل: خانه پرى؛ از دهانه چاه؛ آواز چوپان؛ و....latest jordan Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping