عمو گرما و بابا سرما

عنوانعمو گرما و بابا سرما
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٨٧ک
پدیدآورندگانسلیمی, منوچهر
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٧-

عنوان فرعیو قصه‏ى مسافرت به دور دنيا
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: عمو گرما و بابا سرما

ناشرگوتنبرگ‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ ص
اندازه۱۴*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی منوچهر سليمی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه هاى نو, کتاب, گوتنبرگ, مجموعه ها, منوچهر سلیمی, منوچهر سليمی
بهاء

١٠ ريال

متن کامل

مجموعه ی۲ داستان، شامل:"عمو گرما و بابا سرما": دو فرمانرواى سرزمین هاى گرم و سرد، براى نابود کردن یکدیگر به جنگ مى پردازند. سرانجام به این نتیجه مى‌رسند که باید هم سرما و هم گرما در سراسر زمین وجود داشته باشد؛"مسافرت به دور دنیا": بچه گنجشک پس از یاد گرفتن پرواز، تصمیم مى‌گیرد به دور دنیا سفر کند.Running Sneakers | Sneakers Nike Shoes