هشتمین پرنده

عنوانهشتمین پرنده
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٧٦ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۱٣ ص
اندازه٢/۲٢*٢/١٩ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشى قدسى قاضى نور

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه هاى نو, بامداد, قدسى قاضى نور, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٢٥ ريال

متن کامل

هشت پرنده در هواى سرد و بارانى، روى شاخه هاى درختى نشسته اند. هفت تاى شان درباره ى این حرف مى‏زنند که اگر نگهبان آسمان بودند، جلوى برف و باران را مى‌گرفتند. پرنده ی هشتم مى‌گوید دوست دارد آزاد باشد و به بقیه پیشنهاد مى‌کند به جاى ناله کردن، به پرندگان دیگر براى ساختن لانه کمک کنند. باد، خبر را به‏ نگهبان آسمان مى‌رساند. نگهبان آسمان که پیر و خسته است، به زمین مى‌آید تا جانشینى براى خود پیدا کند. پرنده ى ‏هشتم برخلاف هفت تاى دیگر که از خود تعریف کرده اند، مى‌گوید:"براى کمک به دیگران لازم نیست نگهبان آسمان باشم". هفت پرنده هر کدام در هفت طبقه ى آسمان نگهبان مى‌شوند، اما پرنده ی هشتم به دیگر پرندگان کمک مى کند تا لانه بسازند.Running Sneakers Store | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News