نخودى و حاکم

عنواننخودى و حاکم
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩٣ک
پدیدآورندگانعباداللهی واحد, داریوش
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

ناشرنوبل
مکان انتشارتبريز
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۳۲ ص
اندازه٥/١٤*٧/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته داريوش عباداللهى

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, داریوش عباداللهی واحد, داريوش عباداللهی, کتاب, نوبل
گروه سنی(ج)
بهاء

١٨ ريال

نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٣
متن کامل

شهری که نخودی در آن زندگی می‌کند، حاکم ستمگری دارد. بوته ی گیاهى به نخودی مى‌گوید حاضر است براى رهایى مردم به او کمک کند. گیاه جادویى، پوست نخودی به نخودی مى‌دهد که هر اندازه که نخودی بخواهد باز می‌شود و همه چیز در آن جا می‌گیرد. نخودی روز عروسی دختر حاکم به کاخ مى‌رود. در راه به شیر، گرگ و خروس برمى‌خورد. آن ها هم با نخودی همراه مى‌شوند. نخودی آن ها را در پوست نخود جا مى‌دهد. وقتی به دربار مى‌رسد، شیر و گرگ به جمعیت حمله مى‌کنند. خروس نیز مردم را به یارى کردن به نخودی فرا مى‌خواند. مردم با شنیدن بانگ خروس به کاخ حمله مى‌کنند و آن را از بین مى‌برندBest Authentic Sneakers | Nike Shoes, Clothing & Accessories