م‍ورچ‍ه‌ ش‍ج‍اع‌

عنوانم‍ورچ‍ه‌ ش‍ج‍اع‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۳۶۷ک
پدیدآورندگانماکارووا, تاتیانا
پدیدآورندگان همکارمشرفی, ترانه
ناشربی نا
مکان انتشارس‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ، سيمين‏دخت‌
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۲۲ص
اندازه۵/۲۸*۵/۲۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ت‍ات‍ی‍ان‍ا م‍اک‍ارووا؛ م‍ت‍رج‍م‌ ت‍ران‍ه‌ م‍ش‍رف‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های روسی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه های نو, بی نا, ت‍ات‍ی‍ان‍ا م‍اک‍ارووا, تاتیانا ماکارووا, ت‍ران‍ه‌ م‍ش‍رف‍ی‌, ترانه‌ مشرفی‌, کتاب
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۱۱۰ريال

متن کامل

مورچه هیچگاه از مشکلات نمى‌ترسد و به افراد خانواده‏اش چگونگى مبارزه با سختی‌ها را می‌آموزد.Authentic Sneakers | Nike