این پایین خبرى نیس!

عنواناین پایین خبرى نیس!
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٤٥ک
پدیدآورندگاناخوت, محمدرحیم
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

ناشرنقش جهان
مکان انتشاراصفهان
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۱١ ص
اندازه۱۴*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمدرحيم اخوت

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه های نو, کتاب, محمدرحیم اخوت, محمدرحيم اخوت, نقش جهان
گروه سنی(ج)
بهاء

١٠ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٤
متن کامل

برگچه از شاخه جدا مى‌شود و بر زمین مى‌افتد. او با جاروى رفتگر به گفت و گو درباره ى آزادى و سفر به دور دنیا می‌پردازد. وقتى در جوى کثیف و بد بو مى‌افتد، رو به برگ هاى درختان مى‌کند و مى‌گوید:"همان بالا بمونین! این پایین خبرى نیس"!!best Running shoes | New Releases Nike