گوزن پندگو و شهر بیماران

عنوانگوزن پندگو و شهر بیماران
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۵۷ک
پدیدآورندگانقائمی امیری, علی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

ناشرنصر
مکان انتشارقم
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۶۲ص
اندازه۱۵*۲۱س.م
پدیدآورندگان

علی قائمی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های استعاری - تمثیلی, افسانه های نو, علی قائمی, علی قائمی امیری, کتاب, نصر
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، طراحی، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

۳۵ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای کودکان
تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

جانوران درنده که نمی‌توانستند به هیچ طریق به شهر گوزن‌ها راه پیدا کنند، با فرستادن میمون های بیمار به داخل شهر آنها را بیمار و ضعیف می‌کنند. گوزن ها توان مبارزه با دشمن را از دست می دهند و جانوران درنده وارد شهر می‌شوند. گوزن پندگو با کمک گوزن های دیگر به درمان گوزن های بیمار می‌شتابد تا بتوانند با جانوران درنده مبارزه کنند.Best Authentic Sneakers | Air Jordan