امیل و کارآگاهان

عنوانامیل و کارآگاهان
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٧٥ک
پدیدآورندگانکستنر, اریش
تاریخ تولد - وفات

١٨٩٩-١٩٧٤

پدیدآورندگان همکارحیدری, علیرضا, باقرزاده, علی, صحیحی, حبیب الله
عنوان دیگر

عنوان انگلیسی: Emil and the detektive عنوان به اصلی: Emil Und die detektive

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه٢٠٧ص
اندازه٣/١٤*٢/٢٠ س.م
پدیدآورندگان

اثر اریخ کستنر؛ ترجمه علیرضا حیدری، علی باقرزاده؛ زیرنظر حبیب الله صحیحی

موضوعادبیات ترجمه, اریخ کستنر, اریش کستنر, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, حبیب الله صحیحی, داستان آلمانی, داستان کارآگاهی, علی باقرزاده, علیرضا حیدری, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ١٠٤: برای نوجوانان؛ ١٤
تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

مسافرى در قطار، پول امیل را مى دزد. پول، پس انداز مادر زحمتکش امیل است. او با زحمت زیاد دزد را دستگیر مى کند و به پلیس تحویل مى دهد و جایزه اى را که براى پیدا کردن دزد از پلیس مى گیرد، براى آینده اش پس انداز مى کند.Mysneakers | Air Jordan