کاربرگه

Found 23 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان آلمانی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
گونتر فویستل, ما برای دون ماکاله زیتون نمی چینیم. شبگیر, بی جا, ص ٧٦ص, نوشته شده.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هایدی: دختر کوهستان. بی نا, بی جا, ص ٢٧٧ص, نوشته شده.
هدیه عجیب, داستانی از کشور آلمان. فروغی, بی جا, ص ٤٣ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
گونتر فویستل, اعتصاب بچه ها سنتانیکولا, ما برای دون کاماله زیتون نمی چینیم. شباهنگ, تهرا, ص ٧٩ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
آخیم بروگر, قصه های برونو. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١١٧ص, ۱۳۵۷.
اریش کستنر, کلاس پرنده. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٨٦ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
اریش کستنر, فلفلی و آنتون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. امیرکبیر، کتابهای طلائى, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۵۴.
اریش کستنر, خانم کوچولو و آقا آنتون. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٩ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, سرگذشت هایدی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٩۵ص, ۱۳۵۴.
یوهان داوید ویس, ماجرای خانواده رابینسون. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی در شهر. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی در مزرعه. بامداد, تهرا, ص ١٧ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی و پدر بزرگ. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی و کلارا. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
اریش کستنر, خواهران غریب. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٧٦ص, ۱۳۵۳.
۱۳۴۹
هرتا آنتوان ماتیلد تریپل ون گبهارت, دختری از هیچ جا. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٣٢ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۷
یوهانا (هویسر) اشپیری, هایدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
خ‍وان‍دن‍ی‍ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌: ب‍رای‌ م‍ادران‌ و دخ‍ت‍ران‌. شهسواری, اصفها, ص ۲۶۸ ص, ۱۳۴۵.
گوتفرید او بورگر, دروغهای شاخدار, یا داستانهای عجیب و جالب از بارون فون مونش هاوزن. فرخی, تهران, ص ١٤١ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۹
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۹.