کاربرگه

Found 21 results
فیلترها: پدیدآورنده is حبیب الله صحیحی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
رابرت لوئی استیونسن, تیر سیاه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۵۶.
گی دو موپاسان, داستانهای منتخب. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٣ص, ۱۳۵۶.
۱۳۳۹
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
هنری رایدر هاگارد, دختر مونتزوما. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٢٦ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
ژول ورن, سفر هشتاد روزه بدور دنیا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٨ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۰
حبیب الله صحیحی, آموزگار جوان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳-۱۹, ۱۳۳۰.
۱۳۲۸
حبیب الله صحیحی, راه مبارزه با فراموشی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۱-۳۲, ۱۳۲۸.
حبیب الله صحیحی, همکاری خانه و مدرسه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۴, ۱۳۲۸.
۱۳۲۷
حبیب الله صحیحی, انحطاط خط ایرانی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۴، ۳۸، ۴۰, ۱۳۲۷.
حبیب الله صحیحی, تربیت قدیم - تربیت جدید. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷-۵۰, ۱۳۲۷.
حبیب الله صحیحی, تکلیف را باید انتخاب کرد و باندازه داد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴-۱۷, ۱۳۲۷.
حبیب الله صحیحی, نظم در دبستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۲-۲۵, ۱۳۲۷.
حبیب الله صحیحی, نکاتی چند راجع به آموزش و پرورش در کودکستانها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۰-۵۴, ۱۳۲۷.
۱۳۲۴
حبیب الله صحیحی, مراقبت اخلاقی کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۹-۲۲, ۱۳۲۴.
۱۳۲۳
حبیب الله صحیحی, نمره دادن. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲۲-۶۲۵, ۱۳۲۳.
۱۳۱۸
حبیب الله صحیحی, چند درس نمونهه علم الاشیاء. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۴-۲۸, ۱۳۱۸.
حبیب الله صحیحی, روش ورزش ایران. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳-۱۹, ۱۳۱۸.
۱۳۱۵
حبیب الله صحیحی, جغرافیا و قوای فکری - حافظه. تعلیم و تربیت, ص ۸۶۰-۸۶۳, ۱۳۱۵.
۱۳۱۴
حبیب الله صحیحی, آموختن لغات و کلمات در دبستان. تعلیم و تربیت, ص [۷۸]-۸۱, ۱۳۱۴.
۱۳۰۶
حبیب الله صحیحی, پیاز نرگس. تعلیم و تربیت, ص ۱۵-۱۹, ۱۳۰۶.
حبیب الله صحیحی, کتاب کلاسی و طریقه استعمال آن. تعلیم و تربیت, ص ٥٧-٦١, ۱۳۰۶.