کاربرگه

Found 101 results
فیلترها: کلیدواژه is بنگاه ترجمه و نشر کتاب  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جان اوستین بدن, جان در جنگل. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, بی جا, ص ١٢٣ص, نوشته شده.
هال ماری اتس, گردش در جنگل. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٤٠ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
آلبر لاموریس, بادکنک قرمز. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٤٠]ص, ۱۳۵۹.
آلبر لاموریس, سپید یال. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [۴۴]ص, ۱۳۵۹.
فروغ ارباب, فواره قصه گو. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٩ص, ۱۳۵۹.
ویل, هر که پیدا کرد مال خودش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٨]ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
لیلی آهی (ایمن), پالتو قرمز. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۸.
روت کراوس, تخم هویج. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٨ص, ۱۳۵۸.
یوهان فراندیس, دکتر بیاوریم. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [١٦]ص, ۱۳۵۸.
مزرعه شاداب. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٨] ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
کارولا مری انیما لنانتون (اومان), رابین هود. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٨٣ص, ۱۳۵۷.
سوفی سگور, فرانسوا گوژپشت. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٢٢ص, ۱۳۵۷.
مری التینگ, گفتگوهای علمی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٠ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
رابرت لوئی استیونسن, تیر سیاه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۵۶.
گی دو موپاسان, داستانهای منتخب. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٣ص, ۱۳۵۶.
آنت ایبل, گرترودبل. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٢٩ص, ۱۳۵۶.
لوئیزامی آلکوت, مردان کوچک. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢ج, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
آلیشیا استریت, سرزمین و مردم انگلستان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٥٤ص, ۱۳۵۵.
اولینور اوبرین, سرزمین و مردم ایرلند. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٢٠ص, ۱۳۵۵.
داروتی لودر, سرزمین و مردم بلژیک. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٢٣ص, ۱۳۵۵.
لیلیان براگدون, سرزمین و مردم سوئیس. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٩ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
اریش کستنر, خانم کوچولو و آقا آنتون. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٩ص, ۱۳۵۴.
ریموند ولرابه, سرزمین و مردم آلمان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٤٨ص, ۱۳۵۴.
ویلیام اسپنسر, سرزمین و مردم ترکیه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٧٤ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, سرگذشت هایدی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٩۵ص, ۱۳۵۴.
پاتریک پرینگل, شیر افریقا, داستان دیوید لیوینگستون، کاشف افریقا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٦ص, ۱۳۵۴.
م. ای. کارتر, کاپیتان اسکارت. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٦٧ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
فروغ ارباب, پاک باخته, داستان زندگانی بایزید بسطامی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٢ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
یاکوب لودویگ کارل گریم, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠١ص, ۱۳۵۲.
عباس یمینی شریف, باغ نغمه‌ها. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران, ص ٥٥ ص, ۱۳۵۲.
فرانسیس تر ملیر, توماس ادیسون. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٧٢ص, ۱۳۵۲.
رابرت لوئی استیونسن, جزیره گنج. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٧٦ص, ۱۳۵۲.
پانیس نی‌یدره, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ل‍ت‍ون‍‍ی‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۹۰ص, ۱۳۵۲.
ژیزل والری, داستانهای چینی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ٢٩٠ص, ۱۳۵۲.
فلیسین شاله, داستانهای ژاپنی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران‌, ص ۲۸۴ص‌, ۱۳۵۲.
کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی, داستانهای قابوس نامه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۵۲.
تیت فاسمر دال, زندگی شگفت انگیز آلبرت شوایتسر. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ٢٠٤ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان, مبتنى بر آثار اوستایى- فارسى باستان- پهلوى – پارتى - سعدى. بنگاه ترجمه و نشركتاب, تهران, ص ۱۸۷ص, ۱۳۵۱.
مارگریت دن وی, داستانهای مصر باستان. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۲ج, ۱۳۵۱.
تامس فرواک گاسکل, دنیای زیر اقیانوسها. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٤ص, ۱۳۵۱.