افسانه های ملی لتونی

عنوانافسانه های ملی لتونی
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٣٤ک
پدیدآورندگانونگ, یو
پدیدآورندگان همکاریگر, آ., تقی زاد, محمد
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه١٥٤ص
اندازه٧/٢٣*٨/١٦س.م
پدیدآورندگان

تهیه کننده برای کودکان یو ونگ؛ نقاشی از آ. یگر؛ ترجمه از محمد تقی زاد

موضوعآ. یگر, ادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه پریانی, افسانه تكرار پذیر, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه جبرانی, افسانه چون و چرایی, افسانه زنجیره ای, افسانه ها و قصه های لتونی, پدیده, حکایت ها, کتاب, مجموعه ها, محمد تقی زاد, یو ونگ
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(سیاه و سفید)

بهاء

٨٠ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲۹ داستان، شامل: عنکبوت و مگس؛ میز در جنگل؛ مرغ و خروس؛ و....Sports brands | Air Jordan Sneakers