کاربرگه

Found 35 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه آزمونی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
افسانه های روسی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٥٦ ص, نوشته شده.
ج‍ع‍ب‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌. معراجی, تهرا, ص ۴۰ ص, نوشته شده.
خیاط کوچولو. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ۳۲ص, نوشته شده.
محسن رمضانی, درختان و تبر. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
آزیتا همراه‌, روباه دم بریده, و چند داستان دیگر. غزالی, بی جا, ص ١٠١ص, نوشته شده.
امیرقلی امینی, سی افسانه: از افسانه‏های محلی اصفهان. چاپخانه اولیاء اصفهان, اصفهان, ص ٢٠٩ ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
افسانه های مردم کنگو. رز, تهران, ص ١٢٨ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
راجر لنسلین گرین, جانوران حق شناس. امیر کبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۵.
جان یومن, سیب جوانی و آب زندگانی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۵.
قصه هائی از نویسندگان بزرگ برای نوجوانان, با آثاری از: ویکتور هوگو - تئوفیل گوتیه - .. آرمان, تهران, ص ۱۹۱ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
زوئه ذاجلر, افسانه های لهستانی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۵۳.
سفید برفی و گل سرخ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۳.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, قصه های ایرانی. امیركبیر, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
یاکوب لودویگ کارل گریم, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠١ص, ۱۳۵۲.
پانیس نی‌یدره, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ل‍ت‍ون‍‍ی‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۹۰ص, ۱۳۵۲.
قصه های شیرین: برای کودکان. سعیدی, تهران, ص ٩٨ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
داریوش عباداللهی واحد, لاکوى. نوبل, تبريز, ص ١٦ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
کارولین بانکرفت, افسانه‏هائى از کشورها. پدیده, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
یو ونگ, افسانه های ملی لتونی. پدیده, تهران, ص ١٥٤ص, ۱۳۴۸.
محمد علی نقیب الممالک, ملک جمشید. پدیده, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, قصه‏هاى عامیانه. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
ویلهلم کارل گریم, ملکه زنبورها. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۶.
هرکول. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
فضل الله مهتدی (صبحی), اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج., ۱۳۴۴.
ویلهلم کارل گریم, خیاط شجاع. پدیده, تهران, ص [٣٢] ص, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
آننا باریشنیکووا (کوپریانیخا), داستانهای روسی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ۱۱۲ص‌, ۱۳۴۳.
۱۳۳۶
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال پنجم ابتدائی‌. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ج, ۱۳۳۶.
جلال الدین مولوی, دژ ‌ه‍وش‌ رب‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۵۶ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۳
پ‍ن‍ج‌ داس‍ت‍ان‌. اميركبير, تهران, ص ۵۷ ص, ۱۳۳۳.
حسین کوهی کرمانی, پانزده افسانه از افسانه‏هاى روستایى ایران. امیرکبیر, تهران, ص ح + ١١٢ص, ۱۳۳۳.
۱۳۲۳
فضل الله مهتدی (صبحی), اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌شرکت سهامی چاپ رنگین, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج, ۱۳۲۳.