کاربرگه

Found 73 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه پریانی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هانس کریستیان اندرسن, اژدهای پنج سر. تهران, بی جا, ص ١٠٤ص, نوشته شده.
داستانهای مصور: کیهان بچه‏ها. [کیهان بچه ها], تهران, ص ج, نوشته شده.
شارل‌ پرو, ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ و ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌, طهران, ص (ص‍ف‍ح‍ه‌ ش‍م‍‍ار گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), نوشته شده.
امیرقلی امینی, سی افسانه: از افسانه‏های محلی اصفهان. چاپخانه اولیاء اصفهان, اصفهان, ص ٢٠٩ ص, نوشته شده.
شبهاى عرب. پدیده, تهران, ص ١٥٨ ص, نوشته شده.
فضل الله مهتدی (صبحی), ع‍م‍و ن‍وروز. چ‍‍اپ‌ ک‍ی‍‍ه‍‍ان‌, بی جا, ص ۸۴ص‌, نوشته شده.
هانس کریستیان اندرسن, عروس گلها. پديده, [تهران], ص [۳۰]ص, نوشته شده.
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, غاز طلائی. کیهان بچه ها, بی جا, ص [٢٦] ص, نوشته شده.
ای‍ن‍د ب‍ل‍ی‍ت‍ون‌, ق‍وری‌ ج‍ادوی‍ی‌. پيام, بی جا, ص ۴۲ ص, نوشته شده.
رامندی, قصه, برای بچه ها (قصه های کوتاه- اخلاقی - شیرین - جاذب). مطبوعاتی حسینی, تهران, ص ٦٤ص, نوشته شده.
قصه نارنج و ترنج. نیل, تهران, ص [٢٢] ص, نوشته شده.
محسن رمضانی, گفتنى‏ها. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
ابوالقاسم انجوی شیرازی, عروسک سنگ صبور. امیركبیر, تهران, ص ۲۶۷ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
هانس کریستیان اندرسن, دختر شاه باتلاقها. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران‌, ص ۱۷۴ص‌, ۱۳۵۴.
بهمن شاکری, نگاهی به افسانه های پریان. رستاخیز, ص ۱۱, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
هانس کریستیان اندرسن, آشیانه قوها. امیركبیر، كتابهای طلایی‌, تهران‌, ص ۱۳۶ص, ۱۳۵۳.
افسانه های چینی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۵۳.
سیروس سالمی, دوست دریا, برای کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
سفید برفی و گل سرخ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۳.
مهراندخت همرنگ (گلستانی), گل مرا فراموش مکن. پديده, تهران, ص ٣٠ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
یاکوب لودویگ کارل گریم, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠١ص, ۱۳۵۲.
آ باجایف, افسانه های بلغاری. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٥٩ص, ۱۳۵۲.
افسانه های سوئدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٩٠ص, ۱۳۵۲.
سفیدبرفى. پدیده, تهران, ص ۱۶ ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, گل به صنوبر چه کرد ؟. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
داریوش عباداللهی واحد, لاکوى. نوبل, تبريز, ص ١٦ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
بارباراکر ویلسن, افسانه های یونانی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٤٥ص, ۱۳۵۰.
آن سینکلر مهدوى, افسانه هایى از زبان: مادربزرگ ها. پدیده, تهران, ص ١٥٨ ص, ۱۳۵۰.
فضل الله مهتدی (صبحی), ع‍م‍و ن‍وروز. اشرفی‌, تهران, ص ۱۲۸ص, ۱۳۵۰.
گهواره لاله‏ها. پدیده, تهران, ص ۱۱۱ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
کارولین بانکرفت, افسانه‏هائى از کشورها. پدیده, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
فلورنس ساکاده, از همه بزرگتر, و نه افسانه ديگر از افسانه هاى ژاپن. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۵۱ ص, ۱۳۴۸.
روبرت تینک ساندرسن, افسانه هائی از غول ها. پدیده, تهران, ص ١٥٢ ص, ۱۳۴۸.
یو ونگ, افسانه های ملی لتونی. پدیده, تهران, ص ١٥٤ص, ۱۳۴۸.
جان براین هیتن, مروارید آبى. پدیده, تهران, ص ۱۴۸ص, ۱۳۴۸.
محمد علی نقیب الممالک, ملک جمشید. پدیده, تهران, ص ٢١٦ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, افسانه هائى از: دراویش. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
محسن رمضانی, افسانه هائى از: روستائیان ایران. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
موریس پرشرون, افسانه های لائوسی و کامبوجی‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۴۶ ص‌, ۱۳۴۷.