افسانه‏هائى از کشورها

عنوانافسانه‏هائى از کشورها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥٨٤ک
پدیدآورندگانبانکرفت, کارولین
پدیدآورندگان همکارمحتشم, شهربانو
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه٧٢ص
اندازه٧/٢٣*٢/١٦س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده بانکرفت؛ ترجمه شهربانو محتشم

موضوعادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه پریانی, افسانه جانوری, افسانه جبرانی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های آفریقایی, افسانه ها و قصه های آلمانی, افسانه ها و قصه های ارمنی, افسانه ها و قصه های ایتالیایی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه ها و قصه های روسی, افسانه‌ ها و قصه‌ های فرانسوی, افسانه ها و قصه های گرجستانی, افسانه ها و قصه های هندی, بانکرفت, پدیده, شهربانو محتشم, کارولین بانکرفت, کتاب
گروه سنی(د)
بهاء

٥٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۳ داستان شامل: عروسکى در علفزار؛ دختر کوچولو در ماه؛ عود نقره ای؛ و ....bridge media | Nike