کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه‌ ها و قصه‌ های فرانسوی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
شارل پرو, ان‍گ‍ش‍ت‌ ک‍وچ‍ک‍ه‌. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
پسر کوچولو. پدیده, تهران, ص [٨] ص, نوشته شده.
شارل‌ پرو, ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ و ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌, طهران, ص (ص‍ف‍ح‍ه‌ ش‍م‍‍ار گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), نوشته شده.
۱۳۵۶
با هم زندگی کنیم, قصه هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، شوروی، انگلیس، فرانسه، امریکا، چکسلواکی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٦٠ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
ه. فیلوکس, دختر شیر فروش, شامل ٢٦ داستان جالب و شیرین و خواندنی برای کودکان و نوجوانان. سنائی, تهران, ص ١٢٠ص, ۱۳۵۳.
۱۳۴۹
کارولین بانکرفت, افسانه‏هائى از کشورها. پدیده, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۵
شارل پرو, پسرک بند انگشتی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٤ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۹
ش‍‍ارل‌ پ‍رو, ری‍ش‌ ‌آب‍‍ی‌, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان. گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ١۴ص‌, ۱۳۳۹.
شارل پرو, ریش آبی, داستانهای خواندنی برای کودکان. گوتنبرگ, تهران, ص ١٤ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
داستانهای برگزیده. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٥ص, ۱۳۳۶.
ژان دو لافونتن, قصه‏های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۱۵۸ص, ۱۳۳۶.
ژان دو لافونتن, قصه های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۳۶.
۱۳۲۲
شارل پرو, پسر کاکلى. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۲] ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پوستین. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ۲۰ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, دختر زیبا. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١٢ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, فرشته. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۶]ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, گربه چکمه‏ پوش. [بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١۴ص, ۱۳۲۲.