آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما
گونهمقاله
نویسندگانکلینبرگ, گوته, میرهادی (خمارلو), توران, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

آذر و اسفند ١٣٥٥

شماره

س ١٤ ش ٣و٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧-٨
پدیدآورندگان

ترجمه توران میرهادی، ثریا قزل ایاغ

موضوعافسانه ها, توران میرهادی (خمارلو), ثریا قزل ایاغ, شورای کتاب کودک, کلینبرگ، گوته, گزارش شورای کتاب کودک, گوته کلینبرگ, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

چکیده ی مقاله گوته کلینبرگ که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.Authentic Nike Sneakers | Sneakers Nike Shoes