چ‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ دوس‍ت‍م‌ د‌اش‍ت‍ن‍د

عنوانچ‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ دوس‍ت‍م‌ د‌اش‍ت‍ن‍د
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٧٢ک
پدیدآورندگانمارشاک, ساموئل یاکوولیویچ
تاریخ تولد - وفات

۱۸۸۷-۱۹۶۴

پدیدآورندگان همکارشاملو, احمد, ج‍‍اوید,
ناشر‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه[۲۲] ص
اندازه۲۹*۲۱ س.م
پدیدآورندگان

س‌ . م‍‍ارش‍‍اک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ‌اح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و؛ ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ج‍‍اويد

موضوعاح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و, ادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های روسی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, ج‍‍اوید, ج‍‍اويد, س‌ . م‍‍ارش‍‍اک‌, ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, شعر, کتاب, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

متن کامل

پسر بچه ى کثیف حاضر نیست به حمام برود و دست و صورتش را بشوید. به همین سبب همه از او فرار می کنند. تمساح او را سرزنش مى کند و پسر بچه تصمیم مى گیرد به حمام برود و خود را تمیز کند. پس از آن همه با او دوست مى شوند. کتاب نوشته نیکالاى کورنى یویچ چوکوفسکى است ولى به اشتباه به مارشاک نسبت داده شده است.Sneakers Store | Nike