کاربرگه

Found 91 results
فیلترها: کلیدواژه is منظومه داستانی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
گ‌ ت‌ م‍ازن‍دران‍ی‌, ب‍ی ‌ب‍ی‌ گ‍او. ن‍دای‌ اس‍لام‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ازار, [مشهد], ص ۲۸ ص, نوشته شده.
یا آکیم, بچه بیکاره‌. پروگرس‌, [مسكو], ص [۱٦] ص‌, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, بره پری. بازی کودکان, ص [٨], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, بز و کلاغ. بازی کودکان, ص ٣, نوشته شده.
ن خاور, بزک زنگوله دار. بی نا, بی جا, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, تازی- تاکسا. پروگرس, مسکو, ص ٢٠ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, چاره موشها. بازی کودکان, ص ٣, نوشته شده.
چاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا, زهر دادن مامون بحضرت رضا علیه ‏السلام. کتابفروشی دانش, مشهد, ص ١٦ ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, چنین بچه ای هم هست. پروگرس, بی ج, ص [١٤] ص, نوشته شده.
محمود شالیزاری, حوض مرمر. الهام، شهاب, بی جا, ص ٣٢ص, نوشته شده.
دالا رج‍ا, خ‍رس‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ا را دوس‍ت‌ م‍ی ‌داش‍ت‌. پ‍ارلاک, بی جا, ص ۸۳ ص, نوشته شده.
کورونی چوکوفسکی, دکتر آی درد میکند. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, نوشته شده.
سیروس سالمی, زمستون. [بهرنگ], بی جا, ص [٢٤]ص, نوشته شده.
محمود مشرف آزاد تهرانی, سیمرغ و سی مرغ. فرزین, بی جا, ص [٢٤]ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شاعر و دهقان. بازی کودکان, ص ٤, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعر احمد. بازی کودکان, ص [٣], نوشته شده.
مرتضی نوری زاده, شهر ۷۰۰ تا کلاغ. [خانه پخش کتاب], بی جا, ص ٣٩ص, نوشته شده.
شیخ بهایی, شیخ ابوالپشم. كتابخانه معرفت، سعادت, شیراز, ص ۸ص, نوشته شده.
عاشق شدن دختر مصرى بجناب على‏اکبر علیه‏ السلام و شهادت آنجناب. كتابفروشى فردوسى، کتبه رضوان, بی جا, ص ۱٦ص, نوشته شده.
دورا جسی سنت, عروسک چوبی. نورجهان, بی جا, ص ٣٢ص, نوشته شده.
ت ریچز, قصه اژدهای شکمو و کدخدای کوچولو. کتاب زمان, بی جا, ص ٢٢ ص, نوشته شده.
محمدرحیم اخوت, قصه ی شهرک نور. نقش جهان, اصفها, ص ٢٤ص, نوشته شده.
ن خاور, قصه ی غازها. بی نا, بی جا, ص [٢٢]ص, نوشته شده.
محمد حجتی (پریشان), قصه یک بز شجاع. نهضت, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
راجک کیتس, گیسو و کلاه و کفتر. پديده, تهران, ص [۱٦] ص, نوشته شده.
عبیدالله عبید زاكانی‌, مخمس موش و گربه. مطبعه خوانساری, بی جا, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
امین خضرایی, مرغ حنائی چاق. امین خضرائی, بی جا, ص [١٦]ص, نوشته شده.
هفت کتاب. بی نا, بی جا, ص ۲۸ ص, نوشته شده.
هفت کتاب. کتابفروشی فردوسی, بی جا, ص ٣١ ص, نوشته شده.
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
احمد شاملو, ب‍‍ارون. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [۲۸] ص‌, ۱۳۵۷.
علی باباچاهی, سوغات بهار, یک شعر بلند برای کودکان و نوجوانان. ابن سینا, تبریز, ص ٢٥ص, ۱۳۵۷.
هادی گلزاده, عطش. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا. امیرکبیر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۰ص, ۱۳۵۷.
مهدی آذریزدی, مثنوی بچه خوب. اشرفی, تهران, ص ٧٣ص, ۱۳۵۷.
نظام الدین, یه پرنده یه امید. سحر, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
مجمع, بره فضوله. بعثت, تهران, ص ٣٣ص, ۱۳۵۶.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, چ‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ دوس‍ت‍م‌ د‌اش‍ت‍ن‍د. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۲] ص, ۱۳۵۶.
علی باباچاهی, چه کسی در قفس را باز کرد؟, برای کودکان و نوجوانان، شعر بلند. ابن سینا, تبریز, ص ٣٩ص, ۱۳۵۶.
زهرا ستاری, خروس دم طلا. اشرفی, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۵۶.