کاربرگه

Found 182 results
فیلترها: کلیدواژه is شعر  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آقاموشه را فرستادن آب بیاره, ترانه ملی لیتوانی. پروگرس, (مسكو), ص (٨) ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, بلبل و پروانه. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ٧, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, بنفشه. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ٤, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, پروانه و چراغ. بازی کودکان, ص ٢, نوشته شده.
کانیوسکی, تازی - تاکسا (۱۱). ص ص ١١, نوشته شده.
ا. کانیوسکی, تازی - تاکسا (۷). ص ص ٧, نوشته شده.
ا. کانیوسکی, تازی - تاکسا(۲). ص ص ٢, نوشته شده.
علینقی وزیری, خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍اس‍ت‌. علینقی وزیری, بی جا, ص ج, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, دانه اشک ، دانه اشک. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ٤, نوشته شده.
محمد رضا شریفی نیا, زن‍گ‌ اول‌, دروغ‌. س‍ب‍ز, بی جا, ص ۲۲ ص, نوشته شده.
مهدی قلی هدایت, س‍ه‌ ف‍ن‍دق‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌م‍‍ع‍‍ارف, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گفتگوی من و ماه. بازی کودکان, ص [١-٦], نوشته شده.
حجازی، بنفشه, لالایی. فرزند سالم, ص ٥٠-٥١, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نسیم اسفند. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ۶, نوشته شده.
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۷۲
عباس یمینی شریف, شعر کودکان و نوجوانان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۵۳]–۱۶۹, ۱۳۷۲.
لیلی آهی (ایمن), نقش شعر در زندگی اطفال زمان ما. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۲۰۳]–۲۱۲, ۱۳۷۲.
۱۳۷۰
عباس یمینی شریف و باغچه بان, ثمینه, منتخبی از اشعار عباس یمینی شریف. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٣٧-٦٨, ۱۳۷۰.
نغمه سرای کودکان, به یاد عباس یمینی شریف. روش نو, تهران, ص ۹۹ص, ۱۳۷۰.
۱۳۵۷
محمود کیانوش, آفتاب خانه ما. پیك دانش آموز, ص [۳۲], ۱۳۵۷.
گیدوژزل و کیانوش, محمود, آه ، ای ترانه. پیك دانش آموز, ص ۹, ۱۳۵۷.
سهراب سپهری و لیونی, از شاعران زمان ما : آب. پیک دانش آموز, ص [٢٠], ۱۳۵۷.
نیما یوشیج, اف‍س‍‍ان‍ه. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٣٨ص, ۱۳۵۷.
مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی), ای جنگل. پیك دانش آموز, ص [۲۰], ۱۳۵۷.
احمد شاملو, ب‍‍ارون. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [۲۸] ص‌, ۱۳۵۷.
محمود کیانوش, باغبان. پیک نوآموز, ص ٢٠, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و روبن, بخند ، بخند !. پیک کودک, ص ٨, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و مرجان, برگ و بار عمر. پيک نوجوانان, ص ۲۷, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و کيومرث, پاییز. پيک نوجوانان, ص ۲۸, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و مکتبی, جیک جیک. پیک کودک, ص ٢٦, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و روبن, خانه ما !. پیک کودک, ص ١٩, ۱۳۵۷.
دولت آبادي پروين و مرجان, خروس. پيک نوجوانان, ص ۱۱, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و امیرخسروی, کیومرث, خواب خرگوش. پیک کودک, ص ٩, ۱۳۵۷.
شاندر پتوفی و کیانوش, محمود, خواب خزان. پيک نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی و گلبن, درخت و باد. پیك دانش آموز, ص [۲۱], ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی, رود و دریا. پيک نوجوانان, ص ۱۱, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی, زندگی. پیک نوآموز, ص ٢٠, ۱۳۵۷.
پروین دولت آبادی, ساعت. پیک نوآموز, ص ٦, ۱۳۵۷.
حسین محمدزاده صدیق, صمد بهرنگى (منظومه). شبتاب, تهران, ص ٤١ص, ۱۳۵۷.
عباس مهیار, فکر و قلم : آشنایی با یک شاعر، فروغ فرخزاد. پيک نوجوانان, صص ۲۶-۲۷, ۱۳۵۷.