ماشای عاقل

عنوانماشای عاقل
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦٤ک
پدیدآورندگانگرنت, نینا ولادیمیرونا
پدیدآورندگان همکارهرنت, نینا ولادیمیرونا, مالاخوفسکی, ب., فروغیان, حبیب
عنوان دیگر

عنوان به انگلیسی: Clever Masha

ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه[١٦] ص
اندازه٥/٢١*۲۸ س.م
پدیدآورندگان

متن از ن. هرنت؛ تصویرگر ب. مالاخوفسکی؛ ترجمه حبیب ف

موضوعادبیات ترجمه, ب. مالاخوفسکی, پروگرس, حبیب ف, داستان روسی, کتاب, مجموعه ها, ن. هرنت, نینا ولادیمیرونا گرنت
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

مجموعه ی ۱۳ داستان، شامل: ماشا و غاز سنگین؛ ماشا و آهن ربا؛ ماشا و مگس های سمج؛ و....Sports News | New Releases Nike