کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: پدیدآورنده is حبیب فروغیان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چنگیز آیتماتوف, الوداع، گل ساری!, دو داستان. پروگرس, مسکو, ص ٣٩٨ص, نوشته شده.
م بولاتوف, ماشا و خرس. پروگرس, بی ج, ص [١٢]ص, نوشته شده.
آناتولی نا ریباکوف, مرغ روئین. پروگرس, بی ج, ص ٢١٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
گیورکی یورمین, پسر بچه و فرودگاه. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
اوسه یوا, برگهای آبی. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۶.
یوری چرپانف, شیطنت های آندروشا. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
نینا ولادیمیرونا گرنت, ماشای عاقل. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۳.