کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is حبیب ف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چنگیز آیتماتوف, الوداع، گل ساری!, دو داستان. پروگرس, مسکو, ص ٣٩٨ص, نوشته شده.
م بولاتوف, ماشا و خرس. پروگرس, بی ج, ص [١٢]ص, نوشته شده.
آناتولی نا ریباکوف, مرغ روئین. پروگرس, بی ج, ص ٢١٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
گیورکی یورمین, پسر بچه و فرودگاه. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
اوسه یوا, برگهای آبی. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۶.
یوری چرپانف, شیطنت های آندروشا. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
آلکساندر ایوانوویچ کوپرین, فیل. پروگرس, مسکو, ص ٢١ص, ۱۳۵۴.
یو سلیانی, یک روز. پروگرس, مسکو, ص ١٥ص, ۱۳۵۴.
گنادی تسیفروف, یکی بود یکی نبود یک بچه فیل بود. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
نینا ولادیمیرونا گرنت, ماشای عاقل. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۳.