داستانهای دلپذیر

عنوانداستانهای دلپذیر
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٦٣ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥- ١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارنیکپور, اردشیر
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: افسانه های دلپذیر عنوان اصلى: Contes Dandersen

ناشربنگاه ترجمه و نشر كتاب‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه۲۴۴ ص‌
اندازه۱۴×۵/۲۰س.م.
پدیدآورندگان

اثر آندرسن؛ ترجمه اردشير نيک پور

موضوعآندرسن, ادبیات ترجمه, اردشير نيک پور, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستیان آندرسن
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر كتاب‌؛ ۷۶: برای نوجوانان‌؛ ۱۰
تیراژ۲۰۰۰ (نسخه كاغذ اعلا)، ۱۰۰۰ (نسخه كاغذ روزنامه‌ای‌)
متن کامل

مجموعه ى ۱۳ داستان‌، شامل‌: رفیق راه‌؛ پری کوچک دریا؛ گل مینا؛ و....Sports News | Air Jordan