کاربرگه

Found 66 results
فیلترها: کلیدواژه is راهنمای کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
محمد علی جمالزاده, انتقاد کتاب : قصه های استاد. راهنمای کتاب, ص ٣٢٤-٣٢٨, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
زبان فارسی پایه : شعر برای کودک. راهنماي کتاب, ص [۷۷۱]-۷۷۷, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
مراکز و مؤسسات ایرانی : شورای کتاب کودک. راهنماي کتاب, صص ۴۰۷-۴۱۱, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
صمد بهرنگی, آوای نوگلان. راهنمای كتاب, صص ۴۸-۵۳, ۱۳۴۷.
برندگان جوایز سلطنتی بهترین کتاب. راهنمای كتاب, ص ١١٤, ۱۳۴۷.
اردشیر نیکپور, فهرست کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان, از انتشارات شورای کتاب کودک، خرداد ماه ۱۳۴۷ ". راهنمای کتاب, ص ٦٢٢-٦٢٧, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
اخبار : دومین سمینار ملی ادبیات کودکان و نوجوانان. راهنمای کتاب, ص [۶۷۶]-۶۷۷, ۱۳۴۶.
کرامت رعنا حسینی, خروس زری پیرهن پری. راهنمای کتاب, صص ۵۱۱-۵۱۲, ۱۳۴۶.
محمد علی جمالزاده, شعر قند و عسل. راهنمای کتاب, ص ٢٤١-٢٤٨, ۱۳۴۶.
حسن انوری, عقاید و آراء : کتاب لغت برای کودکان. راهنماي کتاب, ص [۱۱۲]-۱۱۶, ۱۳۴۶.
۱۳۴۲
اخبار : کتابهای درسی. راهنماي کتاب, ص [۱۴۳]-۱۴۵, ۱۳۴۲.
۱۳۴۱
توران میرهادی (خمارلو), اتل متل توتوله : تصویر جعفر تجارتچی ... راهنمای كتاب, صص ۲۹۸-۳۰۰, ۱۳۴۱.
درگذشت صبحی. راهنمای کتاب, ص ٨٢٥- ٨٢٦, ۱۳۴۱.
کتاب برگزیده سال ۱۳۴۰ : کودکان و جوانان. راهنمای کتاب , ص ۸۲, ۱۳۴۱.
مؤلفین معاصر و آثار آنها : علی اصغر حکمت. راهنماي کتاب, صص ۱۹۶-۱۹۸, ۱۳۴۱.
معرفی کتاب‌های تازه: کودکان و جوانان, افسانه‌های ایرانی ". راهنمای کتاب , ص ٦٣٨, ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
رسالت کتابخانه. راهنمای کتاب، س ٤، ش٩ (آذر ١٣٤٠): ٨٠٥ – ٨١٢، ٨٩٣؛, ص [٩٩٧] – ١٠٠٣, ۱۳۴۰.
کتاب‌های برگزیده سال : کودکان و نوجوانان. راهنمای کتاب, ص ۹۱, ۱۳۴۰.
احسان یارشاطر, نشر کتاب در ایران. راهنمای كتاب, صص ۵۷۷-۵۸۴، ۶۸۵-۶۹۰، ۵۸۲-۵۸۳, ۱۳۴۰.
محمد علی جمالزاده, نظر آزمایی : جوانان و ادبیات کهن فارسی. راهنمای كتاب, صص ۷۲۰-۷۲۳, ۱۳۴۰.
علی اصغر حکمت, نظر آزمایی : جوانها و ادبیات قدیم. راهنمای كتاب, صص ۹-۱۰, ۱۳۴۰.
محمد پروین گنابادی, نظر آزمایی : جوانها و ادبیات قدیم. راهنمای كتاب, صص ۱۰-۱۳, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد. راهنمای كتاب, صص ۶-۷, ۱۳۳۹.
توران میرهادی (خمارلو), داستان عروسک. راهنمای كتاب, صص ۴۷۹-۴۸۱, ۱۳۳۹.
احسان یارشاطر, روز نو. راهنمای کتاب, ص ٤٥٢, ۱۳۳۹.
لیلی آهی (ایمن), کتابهای درسی. راهنمای کتاب, صص ۷۲۱-۷۲۵, ۱۳۳۹.
مهری آهی, نظر آزمائی : خصائص ترجمه ادبی. راهنمای كتاب, صص ۱۶۵-۱۶۷, ۱۳۳۹.
محمود صناعی, نظر آزمائی : خصائص ترجمه ادبی. راهنمای کتاب, ص ۱٦٣–١٦٥, ۱۳۳۹.
محمد علی جمالزاده, نظرآزمائی : خصائص ترجمه ادبی. راهنمای كتاب, صص ۱۵۴-۱۶۰, ۱۳۳۹.
نمایشگاه کتاب ‌های کودکان. راهنمای کتاب, ص ٣٠٩, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد. راهنمای كتاب, صص ۵۶۵-۵۶۹, ۱۳۳۸.
کیهان، مسعود, جغرافی جهان برای خردسالان. راهنمای کتاب, صص ۱۰۹-۱۱۱, ۱۳۳۸.
خواندنی ‌های کودکان, نظرآزمایی ". راهنمای کتاب, ص ٥١٩-٥٢١, ۱۳۳۸.
خواندنی‌ های کودکان و احتیاجات آنان. راهنمای کتاب, ص [٣٣], ۱۳۳۸.