کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is ترانه - بازی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن فارسی, ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا, و چند داستان دیگر. س‍ی‍روس, بی جا, ص ۴۸ص‌, نوشته شده.
قصه اتل، متل، توتوله. نیل, تهران, ص [١٨] ص, نوشته شده.
۱۳۷۶
علی حسین پور و زرشناس, زهره, کودکانه ‌ها در فرهنگِ مردم بختیاری (از عصر صفوی تا امروز), ش ايران‌شناسی، فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي. بنياد ايران شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي, تهران, ۱۳۷۶.
۱۳۴۸
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, جم جمک برگ خزون. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص [۲٤] ص, ۱۳۴۸.