کاربرگه

Found 44 results
فیلترها: پدیدآورنده is محسن فارسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن فارسی, ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا, و چند داستان دیگر. س‍ی‍روس, بی جا, ص ۴۸ص‌, نوشته شده.
۱۳۶۶
محسن فارسی, فارسی،‌ محسن, آفرین, ش نویسنده/ مترجم/ قصه گو ⁄ روزنامه نگار. ۱۳۶۶.
۱۳۳۹
ایولیان چارلز ویویان, روبن هود. گوتنبرگ, تهران, ص ٩٨ ص, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, نامه اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
برتراند راسل و فارسی, محسن, حسد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰-۳۳, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
مدیرکل نگارش و آمار, حکم اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
وزیر فرهنگ, حکم اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۵.
وزیر فرهنگ, نامه مرخصی. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
وزیر فرهنگ, حکم اداری وزارت فرهنگ. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
کریمی, نامه اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۳.
۱۳۲۸
شارلوت یانک و فارسی, محسن, افسانه شهر رم. ترقی, ص ۱۳-۱۶, ۱۳۲۸.
آندره ژید و فارسی, محسن, اودیپ. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
فرهمندی, حکم اداری اداره کل نگارش. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: بخت خفته. ترقی, ص ۱۳، ۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: پادشاه یمن و غلام سیاه. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: تبر سام. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: چهار برادر هنرمند. ترقی, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: داروی فراموشی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دختر کولی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دختری که پسر شد. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دیو گدا پیشه. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: راز ملکه یونان. ترقی, ص ۱۹-۲۱, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: عروسک سخنگو. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: فرخ زاد و دختر پادشاه مشرق زمین. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: فیروز و فرزانه. ترقی, ص ۱۵-۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: قاضی و دختر برزگر. ترقی, ص ۱۵-۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: قضا و قدر. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: کفشهای سحرآمیز. ترقی, ص ۱۷-۲۱, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: مینو و غول. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: وزیر جنایتکار. ترقی, ص ۱۹, ۱۳۲۸.
مایکل وست و فارسی, محسن, دختر تاجر و خدمتگزار بیگناه. ترقی, ص ۱۷-۱۸, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, دختری که فریب شیطان را خورد. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
ماری مورگان و فارسی, محسن, شاهزاده خانم عروسک. ترقی, ص ۱۳-۱۵-۱۷, ۱۳۲۸.
ویلهلم کارل گریم, گریم, یاکوب لودویگ کارل, و فارسی, محسن, شکارچی و پیرزن جادوگر. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, طوطی سحرآمیز. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.