کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات شفاهی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن فارسی, ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا, و چند داستان دیگر. س‍ی‍روس, بی جا, ص ۴۸ص‌, نوشته شده.
۱۳۸۲
لالایی, نقطه آغاز ادبیات کودکان ". همبستگی, ص ٧, ۱۳۸۲.
لالایی هم خوابید. همشهری, ص ۱۷, ۱۳۸۲.
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۵۷
شهپر مرادی و نیک گهر, علیت در داستان های کودکان, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۱۳۱ص., ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
محمد جعفر یاحقی, در آفاق ادبیات کودکانه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی, ص ٧٦٠-٧٧٧, ۱۳۵۶.