کاربرگه

Found 74 results
فیلترها: کلیدواژه is سپیده فردا  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۶
مدرسه فرهاد, اجرای روشهای نوین پرورشی در مدارس ایران : کودکستان و دبستان فرهاد. سپيده فردا, ص [۵۱]-۶۳, ۱۳۳۶.
حسن مقدم, امثال و اصطلاحات فارسی. سپیده فردا, صص [۲۰-۲۶], ۱۳۳۶.
توران میرهادی (خمارلو), انتقاد کتاب اطفال : حساب مصور. سپیده فردا, صص ۹۰-۹۲, ۱۳۳۶.
آلبر لاموریس, رهنما, آذر, و سمیعی, احمد, بادکنک گلی. سپیده فردا, ص [۸۳]-۹۶, ۱۳۳۶.
بالاخره کودکان ما از انتظار درآمدند: مجله کیهان بچه ها. سپیده فردا, ص [۹۳]-۹۵, ۱۳۳۶.
فضل الله مهتدی (صبحی), بلبل سرگشته. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۵۸]-۶۴, ۱۳۳۶.
نیما یوشیج, بهار. سپیده فردا, صص [۲۹-۳۰], ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, بید. سپیده فردا, ص [١٢٠], ۱۳۳۶.
صادق گوهرین و سپیده فردا (نشریه), تفسیر عرفانی قصه ای از مثنوی مولوی. سپیده فردا, ص [۷]-۱۲, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, چند خاطره از کودکی, کتابی که در گذشته یک کودک هفتساله ایرانی میخوانده است ". سپیده فردا, ص [٣٥]-٣٨, ۱۳۳۶.
ابوالقاسم جنتی عطائی, چند سطر تاریخچه درباره ادبیات کودکان و نوجوانان. سپیده فردا, ص [٩٢]-٩٤, ۱۳۳۶.
ابوالقاسم جنتی عطائی, چند کلمه درباره زندگانی حسن مقدم, بمناسبت بیست و دومین سال درگذشت او ". سپیده فردا, ص [۲۷]-۲۸, ۱۳۳۶.
حاصل یک فداکاری مداوم, كودكان كر و لال در مدت سه ماه، خواندن و نوشتن را میاموزند ". سپیده فردا, ص ۱۳۷, ۱۳۳۶.
ا. س., خردسالان و نویسندگان و شعرای معاصر ما. سپیده فردا, ص [۶۴]-۶۹, ۱۳۳۶.
محمد باقر هوشیار, داستان اخیقار دانا : یک داستان آشوری. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۶۵]-۷۲, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, داستان برای خردسالان : چکار کنم تا همه دوستم داشته باشند. سپیده فردا, ص [٤٤]-٤٦, ۱۳۳۶.
جبار باغچه بان, دختر دهقان. سپیده فردا, ص [١١٦]-١١٨, ۱۳۳۶.
محمد باقر هوشیار, دلخواه آموزگار. سپیده فردا, ص [۵۳]-۵۵, ۱۳۳۶.
محمد باقر هوشیار, سال چهارم. سپیده فردا, ص [۳]-۱۳, ۱۳۳۶.
لیلی آهی (ایمن), ستاره های آسمان. سپیده فردا, ص [۹۷]-۱۰۰, ۱۳۳۶.
جبار باغچه بان, عائله ی ما. سپیده فردا, ص [٤٧], ۱۳۳۶.
سپیده فردا (نشریه) و کودکستان فرهاد, کتاب برای بچه ها و پیشنهادات ما. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۱۲۱]-۱۲۷, ۱۳۳۶.
کتابخانه و کتابخانه داری در مؤسسات پرورشی و آموزشگاهها. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۱۴۱]-۱۴۴, ۱۳۳۶.
فضل الله مهتدی (صبحی), کودکان افسانه ها میآورند درج در افسانه شان صد سر و پند. سپیده فردا, ص (٣٤)-٣٥, ۱۳۳۶.
عباس یمینی شریف, کودکان چه نوع کتاب‌ هائی را دوست دارند ؟. سپیده فردا, ص ٣٩-٤٣, ۱۳۳۶.
کودکان و نوجوانان ما چه بخوانند ؟. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۱۳۲]-۱۳۹, ۱۳۳۶.