کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: پدیدآورنده is غلامرضا امامی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لئو لیونی, آبی کوچولو، زرد کوچولو. پدیده, تهران, ص [٣٢]ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
آتش باش تا برافروزی, گزیده ای از سخنان خواجه عبدالله انصاری. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۷.
عبادتى چون تفکر نیست, از سخنان حضرت محمد (ص). کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
لئو لیونی, پرنده طلائی. اشرفی, تهران, ص [۳۲]ص, ۱۳۵۶.
غسان کنفانی, قندیل کوچک. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
غلامرضا امامی, آنها زنده‏اند.. زندگینامه‏ى حضرت زینب(ع). کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٩ ص, ۱۳۵۴.
لئو لیونی, تکه به تکه. پدیده, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, سفر به مصر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, گردهمائی و همدلی دانایان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۶، ۱۷, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
لئو لیونی, بزرگترین خانه ی دنیا. پدیده, تهران, ص [۳۴] ص, ۱۳۵۳.
حقیقت بلندتر از آسمان, از سخنان امام جعفر صادق (ع). کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۳.
لئو لیونی, ماهى فقط ماهى است. پدیده, تهران, ص [۳۰] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
غلامرضا امامی, در میان بچه ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۸، ۲۳, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
غلامرضا امامی, پسرک چشم آبی, نوشته جواد مجابی، نقاشی از فرشید مثقالی ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.